Ondokuz Mayıs Ünivetsitesi, Kurupelit Yerleşkesi, Rektörlük Binası, Atakum/Samsun
trende

Öğrenci Konseyi Başkanlığımız, Rektörümüz Prof.Dr.Yavuz Ünal’ı Ziyaret Etti


Öğrenci Konseyi Başkanlığımız, Ondokuzmayıs Üniversitesi Rektörümüz Prof.Dr.Yavuz Ünal hocamıza, Rektör yardımcımız Prof.Dr.Fehmi Yazıcı’ya ve Rektör Yardımcımız Prof.Dr.Recep Sancak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.